W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma ,, Przewóz Osób Adam Grzywa” z siedzibą w 24-300
Opole Lubelskie ul. Józefowska 82 numer NIP 717-100-96-84.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość wydania pełnowartościowego biletu
okresowego.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez firmę  Przewóz Osób Adam Grzywa
podmiotom z nami współpracującymi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Urzędom.

Pani/Panu przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, oraz do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.