30-maja-1

Boże ciało 2024

Kursy z Lipska do Warszawy – 4.48, 6.40, 10.35, 12.43

Kursy z Warszawy do Lipska – 9.30, 11.30, 15.20, 17.00

Kurs z Solca do Warszawy – 10.15