TRAVELBUSS

RODO

W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych jest firma ,, Przewóz Osób Adam Grzywa” z siedzibą w 24-300 Opole Lubelskie ul. Józefowska 82 numer NIP 717-100-96-84. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość wydania pełnowartościowego biletu okresowego.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez firmę Przewóz Osób Adam Grzywa podmiotom z nami współpracującymi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Urzędom.

Pani/Panu przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.